Ürünlerimiz

Bize Ulaşın!

Speak with a human to filling out a form? call corporate office and we will connect you with a team member who can help.

92 666 888 0000

MADUR 216 :

FİZİKSEL / KİMYASAL ÖZELLİKLER (KARAKTERİSTİK ÜRÜN VERİLERİ) 

Kütle yoğunluğu:g/l400-600
Serbest nem (2 sa, 110 °C)%max 15
Ateşleme kaybı(ön kurutma, 2 saat, 1.000 °C)%8,09
pH(%10 süspansiyon, filtrelenmiş)2-4
Yüzey alanı(B.E.T.)m²/g180-220

TANE BOYUT DAĞILIMI (PSD) ANALİZLERİ

MADUR ® 216’nın parçacık boyutu dağılımı, kuru tozun bir elek analizi ile karakterize edilir. Aşağıda çeşitli elek fraksiyonları için ortalama değerler belirlenmiştir:

> 150 µm%5-15
> 100 µm%15-30
> 63 µm%30-55
> 45 µm%45-65
> 25 µm%50-75

KİMYASAL ANALİZ

MADUR ® 216 (110°C’de 2 saat kurutulur) aşağıdaki kimyasal bileşime sahiptir (ortalama değerler):

SiO2%64,09
MgO%3,94
K2O%1,92
Al2O3%14,52
Fe2O3%3,78
CaO%1,82
Na2O%0,9
Ateşleme kaybı%8,09
Toplam%99,06