Ürünlerimiz

Bize Ulaşın!

Speak with a human to filling out a form? call corporate office and we will connect you with a team member who can help.

92 666 888 0000

MADUR 412 :

FİZİKSEL / KİMYASAL ÖZELLİKLER (KARAKTERİSTİK ÜRÜN VERİLERİ) 
Kütle yoğunluğu: g/l 400-600
Serbest nem (2 sa, 110 °C) % max 25
Ateşleme kaybı(ön kurutma, 2 saat, 1.000 °C) % 8
pH(%10 süspansiyon, filtrelenmiş) 6-8
Yüzey alanı(B.E.T.) m²/g 180-200

TANE BOYUT DAĞILIMI (PSD) ANALİZLERİ

MADUR ® 412’nin parçacık boyutu dağılımı, kuru tozun bir elek analizi ile karakterize edilir. Çeşitli elek fraksiyonları için aşağıdaki ortalama değerler belirlenmiştir:

> 150 µm%3-10
> 100 µm%8-25
> 63 µm%20-45
> 45 µm%40-55
> 25 µm%50-70
KİMYASAL ANALİZ MADUR ® 412 (110°C’de 2 saat kurutulur) aşağıdaki kimyasal bileşime sahiptir (ortalama değerler):
SiO2 % 73,1
MgO % 1,9
K2O % 0,9
Al2O3 % 9,4
Fe2O3 % 2,7
CaO % 2,1
Na2O % 0,4
Ateşleme kaybı % 7,9
Toplam % 98,4